หน้าแรก คลังข้อมูล ข่าวล่าสุด “สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก โดยทีมนักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

“สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก โดยทีมนักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

พิมพ์ PDF