หน้าแรก คลังข้อมูล ข่าวล่าสุด Seminar Lessons in Peace, Conflict and Self Determination..

Seminar Lessons in Peace, Conflict and Self Determination..

พิมพ์ PDF

Date/Time:

14 November 2018; 13.00-15.30  Registration at 12.30-13.00

Panelists: 

- Adriano Remiddi, Global Campus Southeast Europe; University of Sarajevo

- Salai Ceu Bik Thawng, General Secretary of Chin National Democratic Party

- Artef Sohko, Chairman, Board of Strategic Direction, The Patani - Wahkushee Tenner, Karen Women Organization

To be confirmed * 


Moderated by:

Coeli Barry, Global Campus Asia-Pacific; Institute of Human Rights and Peace Studies

Venue:

Room 109, Institute of Human Rights and Peace Studies,

Panyapipat Building, Mahidol University  Language: English and Thai

(มีการแปลเป็นภาษาไทย/Simultaneous translation provided.)